אי שליטה בשתן

מדובר בבעיה שכיחה מאד בקרב שני המינים הגורמת בראש ובראשונה לפגיעה קשה באיכות החיים.!!!!

רבים מהסובלים מהבעיה מגבילים את עצמם בהיבטים היומיומיים מחשש לתקריות ומבוכה. מעטים גם פונים לעזרה- מחמת הבושה!!

בעת האחרונה, אי שליטה כרונית בדרכי השתן הוגדרה כמחלה ולא רק סימפטום או בעיה הנלווית למחלה אחרת.

המחלה מופיעה בשכיחות רבה יותר אצל נשים (יחס של 4 ל-1 לעומת הגברים) והן הסובלות העיקריות.


Comments are closed.